زهرا مسیبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا مسیبی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.95
الزهرا(س) 1390 - 1392