بهنام حیدری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: بهنام حیدری

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارآموزی شركت درنا 1389/4 - 1389/6
مدیریت فروش بيمه پارسيان 1391/8 - 1393/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع غذایی مهندسی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 16.50
آزاد شهر قدس 1389 - 1392