نسیم ناصری پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نسیم ناصری پور

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارشناس برنامه ریزی وكنترل پروژه شرکت ساختمانی فراگستر سازه 1393/1 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع صنایع
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.00
آزاد کرج 1393 - 1394