ایمان حاج صالحی سیچانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ایمان حاج صالحی سیچانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
افیس-MSP-P6 سایر نرم افزارهای سازمانی ذکر شده در رزومه
مدیریت طرح و برنامه
مشاوره جهت اخذ گواهینامه 2015

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس برنامه ریزی فروش،مدیریت بازاریابی وسیستم ها و روش ها، قیمت گذاری و تحقیقات بازار شرکت تولیدی موکت ظریف مصور 1392/10 - 1394/1
کارشناس- سرپرست واحد کنترل پروژه، مشاور امور کنترل و مدیریت پروژه شرکت مهندسی بهپژوه 1389/12 - 1392/12
مشاوره مدیریت و کنترل پروژه شرکت مهندسی بهپژوه 1392/12 - 1393/12
کارشناس pmo و کنترل پروژه هواپیماسازی ایران 1387/11 - 1388/8
رییس سیستمها و روشها و تضمین کیفیت شرکت فکور مغناطیس 1394/1 - 1395/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع نحلیل سیستم
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.25
صنعتی امیرکبیر تهران 1385 - 1387