حسن اسدپور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسن اسدپور

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نگهبان پلاستیک ایرانیان 1392/2 - 1393/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم انسانی
– دیپلم – معدل: 12.32
1385 - 1386