رضا مسعود

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا مسعود

محل سکونت: اصفهان - اصفهانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر اداری قالبسازی اصفهان 1393/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت کسب و کار بازار
– کاردانی – معدل: 0.00
انتخاب 1392 - 1394