وحید عربلو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید عربلو

محل سکونت: اصفهان - شهرضا

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول فنی معدن غارلوک اردستان 1393/8 - 1394/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معدن استخراج
– کارشناسی – معدل: 14.00
کاشان 1387 - 1392