شیدا چابک

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شیدا چابک

محل سکونت: اصفهان - شاهین شهر

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی اجتماعی
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.02
صنعتی شریف 1392 - 1394