علی ترابی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی ترابی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نقشه کش و مسئول تضمین کیفیت فرجاد اندیشان صنعت 1387/7 - 1391/3
مسئول نقشه کشی مهران صب مد 1391/3 - 1391/12
کارشناس فروش فرجاد اندیشان صنعت 1391/12 - 1392/12
کارشناس فروش مجد الکترونیک 1393/8 - 1394/3
کارشناس مهندسی محصول فولاد فام 1394/5 - 1394/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
صنایع نساجی -
– کاردانی – معدل: 15.35
آموزشکده فنی و حرفه ای امام علی (ع) 1381 - 1384
مکانیک مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی
– کارشناسی – معدل: 15.89
علمی و کاربردی 1388 - 1391