جمشید طالبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جمشید طالبی

محل سکونت: خراسان شمالی - بجنورد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی پتروشیمی/پالایش/گاز
– کارشناسی – معدل: 11.42
دانشگاه ازاد واحد قوچان 1389 - 1393