ناصر فوری بیرق

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ناصر فوری بیرق

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کشاورزی زراعت و اصلاح
– کارشناسی – معدل: 14.30
آزاد اسلامی تبریز 1371 - 1375
حقوق علوم قضایی
– کارشناسی – معدل: 0.00
باسمنج 1391 - 1395