مصطفی عظیمی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مصطفی عظیمی پور

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست ساخت گروه صنعتی شایان 1376/6 - 1388/6
کارشناس مهندسی و سرپرست ساخت لولا خودرو 1388/6 - 1392/8
سرپرست ساخت شرکت نیلپر 1392/8 - 1393/6
کارشناس مهندسی و مدیر پروژه گروه صنعتی شایان 1393/6 -