الناز بابازاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: الناز بابازاده

محل سکونت: گیلان - رشتسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نماینده علمی شرکت دارویی 1390/6 - 1393/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی آلی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.30
تبریز-ارومیه 1379 - 1386