محسن اسدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن اسدی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس فیبر نوری قرارگاه خاتم الانبياء – گروه تخصصي سماوات 1393/10 - 1394/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 16.75
دانشگاه شهرکرد 1387 - 1391