فهیمه سادات رفیعایی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فهیمه سادات رفیعایی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: زن


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Powerpoint
نرم افزار Microsoft Word
کار با اینترنت

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
منشی شرکت برنا سفر صفه 1394/12 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مواد خوردگی و حفاظت از مواد
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.05
تهران 1391 - 1393