امیر یحیی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیر یحیی پور

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 17.45
مازندران 1387 - 1391
عمران مهندسی و مدیریت ساخت
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.34
تهران 1391 - 1393