جعفر سپه وند

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جعفر سپه وند

محل سکونت: ایلام - دره شهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تسهیلگر اجتماعی دفاتر خدمات نوسازی بافت فرسوده 1392/6 - 1392/12
امارگر موسسه امین مردم 1391/6 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم اجتماعی پژوهشگری
– کارشناسی – معدل: 16.21
شهید چمران اهواز 1386 - 1390
جامعه شناسی جامعه شناسی
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.00
علامه طباطبایی 1390 - 1393