مرتضی کبیریان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی کبیریان

محل سکونت: اصفهان - خمینی شهر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست برق صنعتی کوثر 1392/8 - 1393/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 15.75
سپاهان 1388 - 1390
برق قدرت
– کاردانی – معدل: 17.05
شهید بهشتی 1385 - 1387