اکبر شریفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اکبر شریفی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کمک حسابدار ویانا صنعت آریانا 1392/4 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری چند بخشی
– کارشناسی – معدل: 12.00
پیام نور سراب 1387 - 1392