امید امیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید امیری

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنیسین برق مجتمع متالورژی پودر ایران 1393/5 - 1394/2