--- حمیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: --- حمیدی

محل سکونت: همدان - همدان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 16.00
علم و فرهنگ 1389 - 1394