مرضیه فرجام

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرضیه فرجام

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات
– کاردانی – معدل: 18.61
دانشکده صنعت آب و برق خوزستان 1388 - 1390
فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات
– کارشناسی – معدل: 16.60
جهاد دانشگاهی اهواز 1391 - 1393