جعفر عابدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جعفر عابدی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - کلیبر

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مشاور حقوقی پیشتازان 1392/2 - 1392/8