سمانه مومنی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمانه مومنی

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسول بهداشت محیط مرکز بهداشت 1388/1 - 1390/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
بهداشت محیط بهداشت محیط
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
دانشگاه تهران 1393 - 1395