مهرداد خجسته خو

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهرداد خجسته خو

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس مهندسین مشاور طاها 1393/1 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معدن استخراج
– کارشناسی – معدل: 13.24
صنعتی اصفهان 1387 - 1392