ارش ;امران

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ارش ;امران

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
جانشین سرپرست کارگاه برج سازان 1394/4 - 1394/9
کمک ناظر دار پی عرش 1299/12 - 1299/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران راه و ترابری
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
علوم و تحقیقات 1393 - 1395