فرانک عنایتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرانک عنایتی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری معماری
– کارشناسی – معدل: 0.00
پرند 1393 - 1397