محبوبه خواجوی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محبوبه خواجوی

محل سکونت: سیستان و بلوچستان - زاهدان

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پشتیبان آنلاین شرکت تنها یارانه زاهدان 1394/3 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
روانشناسی مشاوره
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.00
مدرس هند 1391 - 1393