سپیده ولیئی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سپیده ولیئی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند IT شرکت نگین خودرو 1392/9 - 1393/3
کارآموز بانک کشاورزی 1386/8 - 1386/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 17.01
دارالفنون 1390 - 1392