احمد جهانمرد

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد جهانمرد

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم کامپیوتر سخت افزار
– کارشناسی – معدل: 12.80
شهرضا 1385 - 1391