رویا قاسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رویا قاسمی

محل سکونت: مرکزی - اراک

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی پزشکی بیوالکتریک
– کارشناسی – معدل: 0.00
ازاد 1390 - 1394