علیرضا قاسمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علیرضا قاسمی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه شرکت اب تبخیر شمال 1385/6 - 1386/1
سرپرست کارگاه شرکت دیبا بنای گلستان 1386/2 - 1387/2
ناظر فنی بنیاد مسکن گلستان 1389/1 - 1390/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران ساختمان
– کاردانی – معدل: 13.90
ازاد اسلامی 1383 - 1385
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.80
ازاد اسلامی 1386 - 1389
عمران سازه
– کارشناسی ارشد – معدل: 14.13
علوم تحقیقات 1389 - 1393