سمیرا اکبری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمیرا اکبری

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نقشه کش شرکت مهندسی روشن صنعت 1391/6 - 1391/12
نقشه کش شرکت مهندسی روشن صنعت 1393/4 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی تکنولوژی وطراحی صنعتی مکانیک
– کارشناسی – معدل: 16.30
کوشا کرج 1391 - 1393