محمد ;بودینه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد ;بودینه

محل سکونت: همدان - همدان

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
معماری فنی
– کاردانی – معدل: 0.00
مفتح 1393 - 1395