سعید مالمیر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید مالمیر

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور و کمک qc الیاژ جوش ایران 1389/7 - 1392/5