امین علیزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امین علیزاده

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین سپید پردیس 1389/12 - 1392/12