هومن آذري

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: هومن آذري

محل سکونت: مازندران - ساری

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر بانک توسعه صادرات 1391/8 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران سازه
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.55
پرديسان 1389 - 1391