سجاد عادلی منش

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سجاد عادلی منش

محل سکونت: خوزستان - دزفول

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک طراحی جامدات
– کارشناسی – معدل: 14.71
دزفول 1387 - 1391