وحید رستمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید رستمی

محل سکونت: اردبیل - اردبیل

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حق التدریس حق التدریس دانشگاه ازاد گرمی 1389/10 - 1391/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران سازه
– کارشناسی ارشد – معدل: 15.86
تبریز 1389 - 1391
عمران ساختمان
– کارشناسی – معدل: 15.15
محقق اردبیلی 1386 - 1389
عمران ساختمان
– کاردانی – معدل: 16.70
ارومیه 1384 - 1386