کمیل طاهریان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کمیل طاهریان

محل سکونت: گیلان - املش

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرباز امریه اداره تعاونکار و رفاه رودسر 1391/11 - 1393/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
آمار آمار
– کارشناسی – معدل: 15.70
پیام نوررودسر 1387 - 1391