محسن هروی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن هروی

محل سکونت: خراسان رضوی - نیشابور

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
قالب ساز کارگاه قالب سازی مظفری 1391/2 - 1392/6
مسئول فنی کارگاه قطعه سازی اولادان 1388/3 - 1389/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک ساخت تولید
– کاردانی – معدل: 15.17
دانشکده دکتر علی شریعتی 1386 - 1389
مکانیک ساخت تولید
– کارشناسی – معدل: 14.15
موسسه اموزش عالی اقبال لاهوری 1389 - 1391
ماشین ابزار
– دیپلم – معدل: 17.00
1382 - 1385