ابراهیم ناصری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ابراهیم ناصری

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
بازاریاب ض مجتمع تفریحی گردشگری شانلی 1387/1 - 1391/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
علوم اجتماعی مردم شناسی
– کارشناسی – معدل: 15.99
دانشگاه تبریز 1386 - 1391