سید حسین افسریان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید حسین افسریان

محل سکونت: خوزستان - بهبهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول حسابداری راسا سیر 1389/9 - 1391/7
حقوق و دستمزد ، فروش ، مالیاتی ، رسیدگی اسناد رازی 1391/7 - 1394/2

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری محض
– کارشناسی – معدل: 14.39
پیام نور بهبهان 1383 - 1387