مهدی خانعلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهدی خانعلی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نسخه پیچ داروخانه 1391/12 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی شیمی
– کارشناسی – معدل: 13.00
ورامین 1389 - 1393