سمیرا مقدید

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمیرا مقدید

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 16.82
دانشگاه سمنان 1390 - 1393