مجید سرلک

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مجید سرلک

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حفاظت فیزیکی برج میلاد یاوران 1391/12 - 1393/5
تکنسین تعمیرونگه داری دربرج میلاد رسانه سبز 1388/12 - 1391/12
ویزیتوری به تک 1393/5 - 1394/12
ویزیتور می ماس 1393/12 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران اسلام
– کاردانی – معدل: 13.25
شهیدمدنی 1383 - 1386