احمد اسدیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد اسدیان

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول انفورماتیک دانشگاه علمی کاربردی 1392/12 - 1393/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرم افزار
– کارشناسی – معدل: 15.50
آزاد 1386 - 1388