فرامرز ولی یی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرامرز ولی یی

محل سکونت: لرستان - خرم آباد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار - مسئول حسابداری شرکت سهامی عام کف 1389/12 - 1393/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 16.46
آزاد بروجرد 1385 - 1387