محدثه فراهانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محدثه فراهانی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر کنترل تولید سامسونگ 1389/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 15.67
ازاد 1382 - 1387