ملیحه محمودی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ملیحه محمودی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهدسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
كارشناس پذیرش سازمان بورس 1391/1 - 1392/12
كارشناس حقوقی سایبری موسسه حقوقي عصرنوين 1392/4 - 1393/1
كارشناس حقوقی موسسه حقوقي عدالت پايداران نوانديش 1393/1 - 1393/12